^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Центр підготовки до ЗНО - це простір, створений для розширення знань зі шкільних предметів і творчих меж в освіті, вектор, який сполучає школу, внз і професію!

 

У Центр підготовки до ЗНО Київського національного торговельно-економічного університету приймаються громадяни України (учні 11-х класів; особи, які мають повну загальну середню освіту), що виявили бажання пройти практичну підготовку для складання зовнішнього незалежного тестування, єдиного фахового вступного випробування або вступних іспитів до вищих навчальних закладів України.

Мета діяльності: поглиблення знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів з дисциплін, що зазначені в переліку вступних предметів до КНТЕУ, затвердженому Міністерством освіти і науки України; практична підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного фахового вступного випробування, що проводиться Українським центром оцінювання якості освіти, та складання вступних іспитів до вищих навчальних закладів.

 

Навчання в Центрі вирішує наступні завдання:

дає можливість отримати комплексну підготовку з дисциплін, винесених на вступні випробування;
допомагає засвоїти найбільш важкі і проблемні розділи дисциплін, що вивчаються;
сприяє адаптації слухачів до лекційно-семінарської системи вищої школи, виробляє навички конспектування, самостійної роботи з літературою, закладаючи тим самим основу для успішного навчання у внз;
закріплює професійну орієнтацію слухачів на здобуття вищої освіти.


На сьогодні Центр підготовки  до ЗНО є навчально-методичним підрозділом, що має всі умови для організації навчального процесу на сучасному рівні.