^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Центр підготовки до ЗНО - це простір, створений для розширення знань зі шкільних предметів і творчих меж в освіті, вектор, який сполучає школу, ЗВО і професію!

 

У Центр підготовки до ЗНО Київського національного торговельно-економічного університету приймаються громадяни України (учні 11-х класів; особи, які мають повну загальну середню освіту), що виявили бажання пройти практичну підготовку для складання зовнішнього незалежного тестування, єдиного фахового вступного випробування або вступних іспитів до закладів вищої освітиУкраїни.

 

Мета діяльності: поглиблення знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів з дисциплін, що зазначені в переліку вступних предметів до КНТЕУ, затвердженому Міністерством освіти і науки України; практична підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного фахового вступного випробування, що проводиться Українським центром оцінювання якості освіти, та складання вступних іспитів до закладів вищої освіти.

 

Навчання в Центрі вирішує наступні завдання:

дає можливість отримати комплексну підготовку з дисциплін, винесених на вступні випробування;
допомагає засвоїти найбільш важкі і проблемні розділи дисциплін, що вивчаються;
сприяє адаптації слухачів до лекційно-семінарської системи вищої школи, виробляє навички конспектування, самостійної роботи з літературою, закладаючи тим самим основу для успішного навчання у внз;
закріплює професійну орієнтацію слухачів на здобуття вищої освіти.


На сьогодні Центр підготовки  до ЗНО є навчально-методичним підрозділом, що має всі умови для організації навчального процесу на сучасному рівні.